8. Apr. 2020
Ekonomický systém MKSQL PDF Tlačiť E-mail

MK Soft - Skladový a ekonomický softvérMKSQL je informačný ekonomický systém určený pre malé a stredné spoločnosti. Je to modulárny systém, v plnej miere určený pre potreby evidencie komplexnej firemnej ekonomickej , obchodnej a skladovej agendy. Ekonomický systém pozostáva z voliteľných modulov jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdového modulu, obchodného a skladového modulu, a modulu výroba. Informačný ekonomický systém je postavený na vyspelej technológii klient-server čo ho z pohľadu bezpečnosti a rýchlosti zaraďuje medzi žiadané informačné systémy a zároveň garantuje excelentný výkon a skutočne bohatú funkcionalitu.

Ekonomický systém MKSQL - Základná charakteristika

• postavené na architektúre klient-server (SQL server Firebird)
• cena/výkon - jeden z najlepších na trhu
• pravidelná aktualizácia, priama telefonická podpora autorov programu, rýchly servis priamo u užívateľa
• štandardné ovládanie jednotlivých súčastí a modulov
• minimálne nároky na zaškolenie užívateľov, jednoduchá implementácia, jednoduché ovládanie bez nutnosti používať pri práci myš
• prehľadný pomocník

Charakteristika modulu Sklad

Slúži na vedenie skladového hospodárstva firmy, pridaním fiskálneho modulu je možný predaj zo skladu aj v hotovosti. Program umožňuje pripojiť aj registračné pokladnice pre spracovanie údajov o predaji tovaru a resp. pre naprogramovanie pamäti pokladní. Podporuje aj externé vstupno-výstupné zariadenia uľahčujúce zadávanie údajov (skenery) alebo zobrazovanie informácií o predaji (displeje) a elektronické obchodné váhy.

Ekonomický systém MKSQL -  základná verzia
• evidenciu tovaru a služieb
• príjem, hotovostný a fakturačný predaj, spotrebu, prevodky
• reštauračný (hotelový) režim – účtovanie cez otvorené stoly
• širokú podporu predvolených zliav a pevných cien
• delenie odberateľov podľa obratu s možnosťou zadelenia do tabuľky zliav
• podpora linkového skladu, evidenciu ekvivalentov
• podsklady - umožňuje vytvárať ľubovoľné množstvo podskladov, z ktorých každý pracuje spôsobom FIFO

Ekonomický systém MKSQL - rozširujúce moduly
• multiverzia - umožňuje viesť evidenciu skladov viacerých firiem
• sieťová verzia do 5 užívateľov - práca z viacerých klientských staníc, maximálne 5
• sieťová verzia neobmedzená - práca s ľubovoľného množstva klientských staníc
• hotovostný predaj - podporuje fiskálne moduly FM2000/3000 (aj s možnosťou programovania servisných nastavení, napr. syst. príznaky, DPH, logo ...), Euro 500, Euro 2000 Alpha, Euro 2500 TX
• registračné pokladne - Euro 500, 1000, 2000, 2500, POS 3000/4000 , PS2000, Uniwell, Datecs
• prídavné zariadenia pre prácu s aplikáciou - čítačky čiarového kódu (skenery), displeje pre hotovostný predaj , elektronické váhy
• vystavené a prijaté objednávky
• kalkulácie - "reštauračné"
• kalkulácie - "výrobné"
• sériové čísla
• zákazková výroba

Verzia

Produkt

Cena bez DPH

Cena s DPH

EKONOMIKA

Jednoduché účtovníctvo 116.67 Eur 140.00 Eur
Podvojné účtovníctvo 200.00 Eur 240.00 Eur
Mzdy: do 8 zamestnancov 116,67 Eur 140.00 Eur
Mzdy: 9 - 25 zamestnancov, sieťová verzia do 5 užívateľov 200.00 Eur 240.00 Eur
Mzdy: 26 - 51 zamestnancov, sieťová verzia 300.00 Eur 360.00 Eur
Mzdy: nad 51 zamestnancov, sieťová verzia 400.00 Eur 480.00 Eur
Mzdy: rozšírená personalistika Nie je v predaji -

SKLAD

Sklad: základný modul (príjem, výdaj) 166.67 Eur 200.00 Eur
+ fiskálne moduly a registračné pokladnic 33.33 Eur 40.00 Eur
+ objednávky, zálohy, evidencia úhrad faktúr 33.33 Eur 40.00 Eur
+ reštauračné kalkulácie, otvorené účty 100.00 Eur 120.00 Eur
+ sériové čísla, opravy, požičovňa 100.00 Eur 120.00 Eur
+ zákazková výroba 500.00 Eur 600.00 Eur
Ľubovoľný modul + CRM - komunikácia so zákazníkom 41.67 Eur 50.00 Eur

• Pre multiverziu je príplatok 50% zo základnej ceny.
• Pre sieťovú verziu je príplatok 50% zo základnej ceny.
• Pre sieťovú verziu SQL nad 5 užívateľov je príplatok 100% zo základnej ceny.
• Pri zakúpení programu získava zákazník nárok na zakúpenie ďalšej inštalácie (dodatočná licencia pre PC zákazníka) so zľavou 80% z ceny prog. modulov. Táto zľava sa poskytuje len pre jednu dodatočnú licenciu.

V priebehu jedného roka od zakúpenia programu má zákazník bezplatne nárok na:

• poradenské služby cez telefón
• poskytnutie novej verzie programu na požiadanie
• možnosť stiahnutia si najnovšej verzie programu z internetu
• pri zmene zákonov a pri väčších zmenách v programe sú bezplatne hromadne posielané nové verzie programu, minimálne však 2x ročne

Po uplynutí jedného roka ponúkame zákazníkom možnosť predĺžiť zmluvu na ekonomický systém a zaplatiť si uvedené služby na ďalší rok. Tento udržiavací poplatok je 20% z ceny modulu. Za každú ďalšiu inštaláciu je 10% z ceny modulu. 20% zľava na upgrade ak nepožadujete zasielanie nových verzií poštou (oznámte nám to emailom).

Pri zakúpení programu získava zákazník nárok na zakúpenie ďalšej inštalácie (dodatočná licencia pre PC zákazníka) so zľavou 80% z ceny prog. modulov. Táto zľava sa poskytuje len pre jednu dodatočnú licenciu.