8. Apr. 2020
You are here: Úvod
News image

Registračné pokladnice a príslušenstvo

Disponujeme certifikovaným personálom a potrebným technickým zázemím pre servis registračných pokladníc a fiskálnych tlačiarní v zmysle zákona 289/2008 o používaní registračných pokladníc. V tejto súvislosti ponúkame rôzne doplnkové (nadštandardné) služby ako je hotline, vzdialená správa, servis mimo štandardného pracovného času alebo cez ...

Čítať viac
News image

Fiskálne tlačiarne

Fiskálne tlačiarne sú v podstate registračné pokladnice riadené aplikačným softwérom. Vo väčšine prípadov výrobcovia týchto aplikácií neposkytujú svojim klientom autorizovaný servis na tieto fiskálne tlačiarne. Rovnako ako v prípade registračných pokladníc ponúkame rôzne doplnkové (nadštandardné) služby ako je hotline, vzdialená správa, servis mimo štandardného pracovného času alebo cez ...

Čítajte viac
News image

Obchodné a reštauračné systémy

Pre koncových klientov ponúkame komplexné dodávky obchodných a reštauračných systémov. Tieto systémy pozostávajú z rôznych POS komponentov, ako sú registračné pokladnice, fiškálne tlačiarne, váhy, snímače čiarových kódov, cenové overovače a aplikačný software skladového hospodárstva. Tieto systémy využívajú najmodernejšie informačné a komunikačné technológie, ktor...

Čítať viac

Všeobecné obchodné podmienky

News image

Všeobecné obchodné podmienky dodania obchodného systému spoločnosti Profinesa s.r.o. Čl. ...

Čítať viac

Ekonomický systém MKSQL

News image

MKSQL je informačný ekonomický systém určený pre malé a stredné spoločnosti. Je to modul...

Čítať viac