8. Apr. 2020
You are here: Úvod|Outsourcing
Outsourcing servis PDF Tlačiť E-mail

Súčasťou každého outsourcingového vzťahu je - Service level agreement (Servisná zmluva).Outsourcing servisu registračných pokladníc, fiškálnych tlačiarní, obchodných a ekonomických riešení a iných účelových zariadení je služba, ktorú ponúkame s celoslovenskou pôsobnosťou a je určená pre podnikateľov a spoločnosti, pre ktorých sú tieto zariadenia iba nástrojom pre dosahovanie strategických cieľov. Taktiež je táto služba vhodná pre implementačné spoločnosti používajúce koncové vyššie uvedené technické zariadenia.
Zaniká tak problém získavania kvalifikovaných odborníkov a následné náklady na ich mdzu, školenia, zásobu náhradních dielov atď..

Tlak na efektivitu nieje ničím novým a bude sa naďalej len prehlbovať. Dôležitou súčasťou každého outsourcingového vzťahu je definícia úrovne služieb SLA - Service level agreement (Servisná zmluva).

Spoločnosť Profinesa disponuje vlastným zázemím so špičkovou technickou i organizačnou infraštruktúrou a dostatočnou kapacitou pre poskytovanie tejto služby (service desk, pracovisko vzdialeného dohľadu, špecialisti pre riešenie najkomplikovanejších problémov) a jeho zdieľanie s mnohými zákazníkmi i z oblasti outsourcingu IT znižuje cenu služby pre každého zo zákazníkov.